บริการของเรา

บริการของเรา

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด มหาชน  เป็นผู้ให้บริการและผู้ดำเนินงานเฉพาะด้านการทำเหมืองเปิดถ่านหินและลิกไนต์ ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี ทำให้บริษัทมีความชำนาญและความรู้ในเชิงลึก สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่โครงการรวมถึงการบริการด้านเหมืองอย่างครบวงจร ทั้งในด้านงานเหมืองและด้านการก่อสร้างเตรียมงาน

วางแผนงานเหมือง

ให้บริการงานเหมืองครบวงจร ตั้งแต่จัดทำแผนงานในเหมือง รวมทั้งแผนในการขนส่งเครื่องจักรเพื่อปฏิบัติงาน นอกจากนี้เราให้คำปรึกษาด้านงานเหมืองเพื่อให้ลูกค้าได้วางแผนและดำเนินโครงการอย่างประสบความสำเร็จ

บริการให้เช่าเครื่องจักรขนาดใหญ่ และงานซ่อมบำรุง

บริการให้เช่าเครื่องจักรทั้งแบบที่เป็นสัญญาเช่าทางการเงิน และสัญญาเช่าดำเนินงาน รวมถึงบริการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติงานเปิดหน้าเหมือง

บริการของเราสามารถเปิดหน้าเหมืองได้หลายระดับ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ด้วยความชำนาญในพื้นที่และวิศวกรโครงการที่มีประสบการณ์และความชำนาญในแต่ละส่วน ทำให้สามารถรับงานบริการได้ทั้งในและนอกประเทศ

เครื่องมือหลัก