โครงการในปัจจุบัน

Client : EGAT

Soil Excavation 375 Million BCM

Coal Excavation 31 Million Ton

Project Value 22,871.00 MB

Period 2016 – 2025

รายละเอียดเพิ่มเติม

Client : Hongsa Power

Soil Excavation 235 Million BCM

Coal Excavation 82.5 Million Ton

Project Value 13,000.00 MB

Period 2015 – 2026

รายละเอียดเพิ่มเติม

Client : Hongsa Power

Soil Transport 238 Million BCM

Project Value 2,265.00 MB

Period 2020 – 2026

รายละเอียดเพิ่มเติม

Client :  Hongsa Power

Soil Excavation 22.5 Million BCM

Project Value 837 MB

Period 2022 – 2027

รายละเอียดเพิ่มเติม

Client : Hongsa Power

Conveyor belt system construction
Project Value : 2,245 MB

Period : 2024 – 2034

รายละเอียดเพิ่มเติม