นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทอื่นในกลุ่ม (รวมเรียกว่า“บริษัท”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชม และ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ (“ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์”) และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ว่าข้อมูล (“ข้อมูล”) ที่ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ได้ให้ไว้กับบริษัท ผ่านเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม บริษัทจึงขอประกาศนโยบายการใช้คุกกี้ (“นโยบายการใช้คุกกี้”) สำหรับเว็บไซต์นี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ www.sahakol.com ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายคุกกี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การใช้เทคโนโลยีคุกกี้

คุกกี้ เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ที่บริษัทเก็บไว้ในเบราว์เซอร์หรือฮาร์ดดิสก์บนคอมพิวเตอร์ของท่าน หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่ออินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทอาจเก็บข้อมูลของท่านผ่านทางคุกกี้เหล่านี้

คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

บริษัทใช้คุกกี้นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และแหล่งที่มาของผู้เข้าชมเหล่านั้น ทำให้เข้าใจว่าผู้เข้าชม/ผู้ใช้มีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไรบ้าง และหน้าเว็บใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยการเก็บรวบรวมและการรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนของท่านอย่างไม่เฉพาะเจาะจงแก่บริษัท และช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาและมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีกว่าแก่ท่าน เพื่อช่วยให้การเข้าเว็บไซต์ของท่านดีขึ้น ใช้งานง่ายขึ้น แสดงผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของท่าน อีกทั้งคุกกี้ยังช่วยให้ฟังชันต่าง ๆ บนเว็บไซต์ทำงานเร็วขึ้น หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ บริษัทจะไม่อาจทราบได้ว่าท่านเคยมาเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อใด และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการประมวลผลของหน้าเว็บไซต์ได้

คุกกี้ความปลอดภัย (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัทกับท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของบริษัทได้ เช่น การ log in เข้าสู่เว็บไซต์ การยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ของบริษัทได้

คุกกี้เชิงวิเคราะห์ (Analytic Cookies)

บริษัทใช้คุกกี้เพื่อให้รับรู้และนับจำนวนผู้เข้าชมและดูว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไร สิ่งนี้ช่วยให้บริษัทได้รับผลประโยชน์สำหรับการปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ทำให้มั่นใจว่าผู้ใช้ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

คุกกี้ฟังก์ชัน (Functional Cookies)

คุกกี้ฟังก์ชันเพื่อใช้จดจำท่าน เวลาที่ท่านกลับเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท คุกกี้ช่วยให้จดจำการตั้งค่าของท่านเพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาของบริษัท ทักทายท่านด้วยชื่อ และจดจำการตั้งค่าของท่าน (ตัวอย่างเช่นการเลือกภาษา หรือภูมิภาค)

คุกกี้กำหนดเป้าหมาย / คุกกี้โฆษณา (Targeting Cookies)

คุกกี้เหล่านี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมและลิงค์ที่ท่านติดตาม บริษัทจะใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อจดจำตัวเลือกบนเว็บไซต์ และการตั้งค่าของท่านให้แสดงผลโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อการโฆษณา คุกกี้วิเคราะห์สื่อโซเชียลและคุกกี้ของพันธมิตรโฆษณา

รายละเอียดเพิ่มเติม

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลของท่าน ท่านสามารถเยี่ยมชม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหกลอิควิปเมนท์