[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

logo-icon โครงการในปัจจุบัน

[/vc_column_text][vc_column_text]
ลูกค้า โครงการ ปริมาณงาน มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) ช่วงเวลา
EGAT โครงการ 7 เหมืองถ่านหินแม่เมาะ ขุด – ขนดินปริมาณ 365.0 ล้าน ลบ. เมตร แน่น
ขุด – คัดแยก ขนถ่านหินปริมาณ 50.0 ล้านตัน
ขนดินปริมาณประมาณ 80.0 ล้าน ลบ. เมตร แน่น
21,906.00 ต.ค. 2551 – เม.ย. 2563
EGAT โครงการ 8 เหมืองถ่านหินแม่เมาะ ขุด – ขนดินปริมาณ 375.0 ล้าน ลบ. เมตร แน่น
ขุด – คัดแยก ขนถ่านหินปริมาณ 31.0 ล้านตัน
22,871.00 พ.ย. 2559 – พ.ย. 2568
HONGSA POWER โครงการเหมืองหงสา ขุด – ขนดินปริมาณ 207.0 ล้าน ลบ. เมตร แน่น
ขุด – คัดแยก ขนถ่านหินปริมาณ 82.5 ล้านตัน
11,742.71 ม.ค. 2557 – ม.ค. 2569

*ลบ.ม. = ลูกบาศก์เมตร[/vc_column_text][vc_column_text]certificate[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]