logo-icon บริการของเรา

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด มหาชน  เป็นผู้ให้บริการและผู้ดำเนินงานเฉพาะด้านการทำเหมืองเปิดถ่านหินและลิกไนต์ ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี ทำให้บริษัทมีความชำนาญและความรู้ในเชิงลึก สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่โครงการรวมถึงการบริการด้านเหมืองอย่างครบวงจร ทั้งในด้านงานเหมืองและด้านการก่อสร้างเตรียมงาน

บริการของเรา_01

วางแผนงานเหมือง

งานเหมืองครบวงจรของเรา เริ่มตั้งแต่จัดทำแผนงานในเหมืองทั้งหมด รวมทั้งแผนในการขนส่งเครื่องจักรเพื่อปฏิบัติงาน

บริการของเรา_02

ปฏิบัติงานเปิดหน้าเหมือง

บริการของเราสามารถเปิดหน้าเหมืองได้หลายระดับ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ด้วยความชำนาญในพื้นที่และวิศวกรโครงการที่มีประสบการณ์และความชำนาญในแต่ละส่วน ทำให้สามารถรับงานบริการได้ทั้งในและนอกประเทศ

บริการของเรา_03

ที่ปรึกษางานเหมือง

ด้วยความชำนาญและประสบการณ์ในด้านงานเหมือง เราให้คำปรึกษาด้านงานเหมืองเพื่อให้ลูกค้าได้วางแผนและดำเนินโครงการอย่างประสบความสำเร็จ

บริการของเรา_04

บริการให้เช่าเครื่องจักรขนาดใหญ่ และงานซ่อมบำรุง

บริการให้เช่าเครื่องจักรทั้งแบบที่เป็นสัญญาเช่าทางการเงิน และสัญญาเช่าดำเนินงาน รวมถึงบริการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

logo-icon เครื่องมือหลัก

service-strip

จำนวนเครื่องจักร-01

logo-icon รูปแบบการทำงานเปิดหน้าดิน(Open-pit)

ระบบขุดด้วย Shovel

รูปแบบการทำงานเปิดหน้าดิน 01

ระบบขุดด้วย BWE

รูปแบบการทำงานเปิดหน้าดิน 02