logo-icon ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น วันที่ :  27/4/2561

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนหุ้น

ร้อยละ

บริษัท เอสวีพีเค จำกัด

228,750,000

20.16

บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด 82,550,000 7.27
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล 70,000,000 6.17
นายสุชาติ อารีกุล 41,219,900 3.63
นางวัชณี สิงหวังชา 27,400,000 2.41
นายภาคย์ ศรีสัตยากุล 25,100,000 2.21
นางอภิญญา ศิริสรรพ์ 24,100,000 2.12
นายวันชัย พันธุ์วิเชียร 20,000,000 1.76
นายสุจินต์ ศิริสรรพ์ 17,000,000 1.5
นายนพพันธป์ เมืองโคตร 15,650,500 1.38
นายเหลือพร ปุณณกันต์ 12,741,800 1.12
นายฉลอง ชาลี 12,427,900 1.1
นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ 9,461,150 0.83
นายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ 9,050,000 0.8
นายจักรกฤช จารุจินดา 8,916,900 0.79
นายสุรพันธ์ ตติยมณีกุล 6,236,300 0.55
นายสุวิทย์ แต้ไพสิฐพงษ์ 6,100,000 0.54
นายภวัต ศิริสรรพ์ 6,061,000 0.53