logo-icon กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

18 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัทฯ โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

“SQ ชวนกันทำดี”

ณ โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย (บางปง-ปางทราย)  ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

 

10 สิงหาคม 2558

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ณ บริเวณป่าทุ่งบัวตอง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

จัดโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมกับประชาชน ส่วนราชการ

และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย