[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

logo-icon
ตำแหน่งที่เปิดรับ

[/vc_column_text][vc_column_text]บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจให้บริการและดำเนินงาน ด้านการทำเหมืองแร่อย่างครบวงจร โดยครอบคลุมถึง การวางแผนงานในเหมือง การปฏิบัติการเปิดหน้าเหมือง การให้คำปรึกษาด้านงานเหมือง และการให้เช่าและซ่อมบำรุงเครื่องจักรขนาดใหญ่ โดยบริษัทฯ ได้รับสัมปทานงานขุด-ขนดินและถ่านหินจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมถึงเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเหมืองแร่ดีบุกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บริษัทฯ มีแผนจะขยายงานอย่างต่อเนื่อง และมีความประสงค์รับสมัครพนักงานหลายอัตราดังนี้[/vc_column_text][vc_column_text]สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ไม่มีตำแหน่งรับสมัคร[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text]โครงการหงสา

วิศวกรไฟฟ้าและเครื่องกล 8 อัตรา[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text]โครงการแม่เมาะ จังหวัดลำปาง[/vc_column_text][vc_column_text]พนักงานขับเครื่องจักรกลเหมือง เพื่อมาทำงานในเหมืองแม่เมาะ สัญญา 8

พนักงานขับรถเทท้าย 100 ตัน
พนักงานขับรถขุด Shovel
พนักงานขับรถขุด PC 2000[/vc_column_text][vc_column_text]หลักฐานการสมัครงาน

สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ
สำเนาใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 2 1 ฉบับ
เอกสารรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ฉบับ
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
** พร้อมลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ

 

สวัสดิการพนักงาน

บ้านพักพนักงาน (สำหรับโครงการต่างประเทศ)
เครื่องแบบพนักงาน
ประกันชีวิตและสุขภาพ / ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม
ประกันสังคม
อัตราจ้างและค่าแรงตามความสามารถ
ค่าล่วงเวลา
เบี้ยเลี้ยงภายในและต่างประเทศ
ค่าครองชีพ
โบนัสประจำปี
ปรับเงินเดือนประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี

สนใจติดต่อฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากร

คุณเสาวลักษณ์ ตระกูลกองโต หรือ คุณธีรวัฒน์ สิริอรรถสุข (สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ)
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-941-0888 , 081-721-5738
เว็บไซต์ : www.sahakol.com
อีเมล์ : saowaluk@sahakol.com , teerawat@sahakol.com
คุณดาวดี วิยะพร้าว หรือ คุณกมลทิพย์ แก้วจักร (สำนักงานแม่เมาะ)
ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ : 054 – 266 – 009 , 054 – 266 – 033
อีเมล์ : daodee@sahakol.com , kamoltip@sahakol.c[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]