ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า หุ้นสามัญของ SQ เริ่มซื้อขายวันที่ 26 ตุลาคม 2559

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า หุ้นสามัญของ SQ เริ่มซื้อขายวันที่ 26 ตุลาคม 2559