กิจกรรม CSR ณ โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย บางปง-ปางทราย

กิจกรรม CSR ณ โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย บางปง-ปางทราย

ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560